>
<

M3 metró komplex felújítása

Építészeti tervpályázat: megvétel

 

A panelházas környezetben a blokkházak markáns vertikalitása mellett mindig kísérőként jelentek meg a földszintes oktatási, közösségi, egészségügyi épületek. Jelen szituáció - úgymint elegendő szabad terület, süllyesztett érkezési zóna - kellő alapot nyújt az épületnek, mint a parkos környezetnek az újraértelmezésére. A domb alá épített funkciók így nem a nagy betonépületek pöttöm társaként, hanem önálló entitásként tudnak megjelenni, kerülve ezzel az alá-fölérendeltség viszonyrendszerét. A panelházak merevségével ellentétben, a dombba szerkesztett funkciók megközelítésére feltárulkozáskor szabadon ívelt megnyitásokat terveztünk. Az alsó közlekedőterek fölé kör alakú bevilágítókat helyeztünk, vizuálisan összekötve az eget a dinamikus közlekedőtérrel. Ezzel a nagymértékű megnyitással jelentős megvilágítást érhetünk el, valamint kiküszöbölhetjük az aluljáró-jelleg sötét, zárt érzetét. Az épület  tetőfelületén extenzív zöldtető kapott helyet.